Individuele begeleiding jongeren en jongvolwassenen
Productcode:
10104
Locatie(s):

Individuele begeleiding jongeren en jongvolwassenen

Voor jongeren (18+) en jongvolwassenen die alleen wonen of samen en die hulp nodig hebben van iemand die meedenkt en mee helpt om de juiste beslissingen te nemen, wanneer ze het gevoel hebben even stil te staan en niet weten hóe ze verder moeten.

Met Individuele begeleiding wordt er met je meegekeken naar je probleem; wat is er aan de hand en wat gaan we eraan doen?
Je hoeft het niet meer alleen te doen.

Wanneer kies je voor individuele begeleiding?
Als je problemen hebt met:

 • Sociale contacten en je wilt beter contact met familie, vrienden of instanties waar je gebruik van maakt.
 • Emotionele zaken en je je beter wilt gaan voelen; je wilt leren hoe je je beter kunt gaan voelen, of het nou gaat om het uitzoeken van waar je echt blij van wordt, of om het loslaten van angsten, zorgen, negatieve gedachten of patronen doorbreken.
 • Financiële zaken en je in beeld wilt brengen wat er financieel niet goed gaat, wat opgepakt moet worden en hoe je dat doet.
 • Huisvesting en je nieuwe woonruimte moet hebben en behouden.
 • Dagbesteding en je uit wilt zoeken wat een passende daginvulling is en hoe je deze behoudt.
 • Praktische zaken en je structuur wilt aanbrengen in hele concrete dingen als het organiseren en bijhouden van je huishouden, hoe je dagen eruit zien, afspraken die gemaakt moeten worden, etc.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek, vindt een situatie-analyse plaats en wordt een stappenplan opgesteld.
In overleg met de cliënt worden doelen gesteld en afspraken gemaakt. Deze worden vastgelegd in een gedetailleerd rapport.

Er wordt oplossingsgericht gewerkt.

 • Tijdens de Intake wordt gewerkt met de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM), om de vraag en de zelfredzaamheid van de cliënt in kaart te brengen.
 • Gedurend het traject wordt de matrix nogmaals afgenomen om de resultaten concreet en meetbaar te maken.
 • Elk gesprek heeft een vast structuur: 1) bespreking stand van zaken, 2) bespreking subdoelen en opdrachten vanuit het voorgaande gesprek, 3) bepalen hoe verder, 4) vaststellen nieuwe (sub)doelen en opdrachten.
 • Het verloop van het gesprek en de gemaakte afspraken worden vastgelegd in het contact journaal zodat alles na te lezen is.
 • Het verloop van het begeleidingstraject wordt met regelmaat geëvalueerd: het gevoel van veiligheid van de cliënt en een goed contact met mij zijn essentieel voor het slagen van het traject.

Met indicatie 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Dagbesteding / tijdsbesteding, Financiën, Geestelijke gezondheid, Relaties en Sociaal netwerk, Scholing en Wonen
Verwijzing Met indicatie
Doelgroep:
Taal Engels en Nederlands
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Locatie ondersteuning:

 • Thuis - ambulant

Werktijden ambulant begeleiders:

 • Tijdens kantoortijden
 • In de avond
Gemeenten , Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden en Veldhoven

Locaties

Wil je informatie van de dienst Individuele begeleiding jongeren en jongvolwassenen? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Geluksschool

Individuele begeleiding en coaching van jongeren en jongvolwassenen die het gevoel te hebben stil te staan. Ze komen er zelf niet uit en hebben een (praktische) blik nodig die...

Bedrijfsprofiel